Sigla DespreIsus.ro

De ce avem nevoie de Isus?

Data articolului: 10/4/2009 11:00:58 PM

De ce avem nevoie de Isus? Nu duc toate căile la Dumnezeu? Dacă cred în Dumnezeu și încerc să fac binele, nu e deajuns? Nu! Gândește-te: dacă era așa, dacă mai existau și alte căi spre Dumnezeu, crezi că El L-ar fi trimis pe Fiul Său să moară pe o cruce?

e William Anderson

Dificultatea noastră în a înțelege de ce avem nevoie de Isus, vine din faptul că ne supraestimăm pe noi inșine și îl subestimăm pe Dumnezeu. Noi suntem în realitate mult mai răi decât realizăm, iar El este infinit mai glorios, mai minunat şi mai sfânt decât am putea să ne imaginăm. Aceasta înseamnă că problema noastră cu Dumnezeu este mult mai mare decât am putea vreodată să înțelegem dacă am fi lăsați în limitele propriei noastre gândiri.

Ca să începem să înțelegem de ce avem nevoie de Isus, trebuie mai întâi să înțelegem care este problema noastră față de Dumnezeu. Doar atunci când vom începe să aprofundăm cam cât de mare este problema noastră cu Dumnezeu, vom începe să realizăm că prin forțe proprii nu o putem rezolva. Nu o putem rezolva fiind buni sau făcând fapte bune sau mergând la biserică, fiind religioși sau prin oricare alte eforturi. Care este problema noastră? Problema noastră este păcatul!

Ce este păcatul?Barbat

Cuvântul grecesc pentru “păcat” este “hamartia”. La început a fost un termen militar care însemna “a rata ținta” sau „a rata scopul”. Prin urmare, păcatul este deviația de la standardul pe care Dumnezeu l-a stabilit prin Legea Lui. Cu alte cuvinte, păcatul este încălcarea Legii lui Dumnezeu.

1 Ioan 3:4
Oricine săvârşeşte păcatul săvârşeşte şi fărădelegea; iar păcatul este fărădelege.

Legea Lui nu este ceva ce Dumnezeu a hotarât în mod aleatoriu ca să fie necruțător cu noi. Ea este o reflexie a purității morale, a naturii și caracterului Lui.

Deși sunt peste 600 de legi în Vechiul Testament, putem să ne uităm doar la Cele 10 Porunci, din Exodul 20:1-17, ca să vedem că ele reflectă într-adevăr natura și caracterul lui Dumnezeu. Și dacă suntem cinstiți, cu toții știm că le-am încălcat. Am mințit, am furat, am poftit în inimile noastre ce nu era al nostru și lista poate continua.

Ceea ce este interesant dacă te uiți cu atenție și reflectezi puțin, este că toate păcatele izvorăsc din încălcarea primelor două porunci, în care este vorba despre idolatrie:

1.      Să nu ai alți Dumnezei în afară de Mine;

2.      Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor cari sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul… Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujesti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos..

Cu alte cuvinte, toate lucrurile greșite pe care le facem sunt un rezultat al idolatriei. Idolatria, în special orientată spre sine, este rădăcina tuturor păcatelor. Când comitem păcatul idolatriei, îi negăm lui Dumnezeu locul de drept în inimile și viețile noastre și alegem în schimb să ne fim proprii dumnezei și să facem ce vrem în pofida a ceea ce spune El. Din aceasta vine faptul că ne vom căuta altundeva decât în Dumnezeu, importanța, scopul și fericirea. Alegem să ne închinăm, să iubim, să ne încredem și să prețuim lucrurile create mai mult decât pe Creatorul!

Marcu 12:28-30
28 Unul dintre cărturari venise şi-i auzise discutând. Când a văzut că Isus le-a răspuns bine, L-a întrebat: Care este cea dintâi poruncă dintre toate? 29 Isus i-a răspuns: Cea dintâi poruncă este: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. 30 Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta.“ (Aceasta este cea dintâi poruncă.)

Cu alte cuvinte, când comitem păcatul idolatriei, încălcăm cea mai importantă poruncă. Acesta este păcatul pentru care vom fi judecați și pedepsiți, şi nu pentru fiecare greșeală măruntă pe care am săvârșit-o. Așa cum tusea și febra sunt indicatori că ceva nu e în regulă în corpul nostru, lucrurile rele pe care le facem sunt indicatori ai stării rele a inimii noastre.

Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta... Psalmul 51:4

Noi am respins și ne-am răzvrătit împotriva unui Dumnezeu infinit și transcendent, prin urmare pedeapsa noastră trebuie să fie pe măsura acestei realități. Dar nu aceasta este intenția lui Dumnezeu.

De ce am fost creați?

Noi am fost creați pentru plăcerea lui Dumnezeu, pentru a avea o relație de iubire cu El. Dar pentru ca iubirea să existe, trebuie să existe și posibilitatea de a alege să iubim sau nu, așa că Dumnezeu ne-a dat această posibilitate. Din păcate, noi am ales să Îl respingem și să mergem în neascultare, exact cum a făcut și Satan în eternitatea trecută. Îngâmfarea lui i-a fost și căderea din postura celei mai glorioase dintre toate creaturile lui Dumnezeu. În loc să aprecieze ceea ce Dumnezeu făcuse pentru el, el a decis în inima lui că ar trebui să fie preaslăvit ca și Cel Preaînalt. Din nefericire, noi am ascultat minciunile lui întocmai ca și Adam și Eva. Ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu și a intențiilor sale cu noi și credem că noi știm cel mai bine ce e bun pentru noi. Rezultatul acestei gândiri inversate este că alegem să îl respingem pe Dumnezeu și să ne îndreptăm spre ceea ce  poate să ne fie propriul dumnezeu.

Imaginați-vă asta din perspectiva lui Dumnezeu! Când nu exista nimic, Dumnezeu exista! El este spirit, invizibil și etern, fără început și fără sfârșit. Deși El există înafara timpului, El este prezent oriunde în timp și spațiu. Este infinit în cunostințe și înțelepciune și căile Lui sunt dincolo de posibilitățile noastre de înțelegere. El este atotputernic și capabil să facă orice lucru este în armonie cu propria natura. Este frumos, adevărat, bun și perfect și nu se schimbă niciodată.

Prin voia Lui au fost create toate lucrurile care există. El este suveran peste întreaga Sa creație și face ce-I place în orice vreme. El singur este sursa și dătătorul de viață, plin de bunătate pentru tot ceea ce a creat. Aşa cum El singur este viața și sursa de viață, El este de asemenea iubire și sursa de iubire.

Prin urmare, care sunt consecințele păcatului nostru, ale respingerii și răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu?

Consecințele Păcatului

Fiindcă plata păcatului este moartea...   Romani 6:23

Dumnezeu este sfânt, neprihănit și drept. El locuiește într-o lumină de neatins, lumina majestății și splendorii Sale. Fiindcă El singur este glorios, El ține la slava Sa.  Păcatul nu poate exista în prezența Sa. Dumnezeu urăște păcatul și datorită naturii Sale, îl va judeca și îl va distruge prin mânia Sa dreaptă.

Datorită păcatului am fost separați de Dumnezeu care este singura sursă de viață. Asta înseamnă că suntem morți spiritual, fără Dumnezeu și fără speranță. Ceea ce ne mai rămâne este acea teribilă zi a Judecății când tot ce am făcut sau spus vreodată va fi adus la lumină, iar după aceea vom fi azvârliți în iad unde vom suferi pedeapsa lui Dumnezeu pentru totdeauna.

Apocalipsa 20:11-15
11 Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut din prezenţa Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 I-am văzut pe morţii mari şi mici stând înaintea tronului. Au fost deschise nişte cărţi şi a fost deschisă şi o altă carte, care este Cartea Vieţii. Morţii au fost judecaţi potrivit cu faptele lor, aşa cum erau ele scrise în cărţi. 13 Marea i-a dat pe morţii care erau în ea, moartea şi Locuinţa Morţilor i-au dat pe morţii care erau în ele şi fiecare a fost judecat după faptele lui. 14 Moartea şi Locuinţa Morţilor au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte: lacul de foc. 15 Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în lacul de foc.

Tu poate că spui că nu crezi în iad, sau nu crezi că Dumnezeu ar trimite pe cineva în iad. Foarte bine, tu poti să spui orice, dar asta nu îți va schimba destinul! Ceea ce crezi tu nu contează, ceea ce contează este adevărul! Isus crede în iad și asta e tot ceea ce contează cu adevărat.

Matei 10:28
Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorî sufletul! Ci temeţi-vă mai degrabă de Cel Ce poate să distrugă şi sufletul, şi trupul, în Iad.

Marcu 9:43
Dacă mâna ta te face să păcătuieşti, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri în viaţă ciung, decât să ai două mâini şi să mergi în Iad, în focul care nu poate fi stins, ...

Ioan 3:36
Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

Ce este lacul de foc?

Este un lac de foc propriu-zis sau doar o expresie simbolică? Nu sunt sigur. Ar putea fi literalmente un lac de foc? Sigur că este posibil, dar personal mă îndoiesc datorită faptului că inițial a fost creat pentru Satan şi îngerii lui. Din moment ce ei sunt ființe spirituale, nu văd cum un lac de foc i-ar putea atinge. Poate că pentru forma noastră curentă de existenţă această realitate ne întrece posibilitatea  de înțelegere şi poate că expresia “lac de foc” a fost folosită să arate doar cât de teribil va fi acel loc. Însă orice ar fi, ştiu că nu vreau să ajung acolo!

Pentru mai multe informații despre iad - Importanţa Iadului şi Răspunsuri la obiecţii asupra învățăturilor biblice despre iad

Un lucru care cred că va face “un iad” iadul, este faptul că în ziua Judecății Dumnezeu nu doar că va dezvălui toate lucrurile rele pe care le-am făcut, dar şi toate ocaziile când a încercat să ne vorbească despre Evanghelia Fiului Său, ca să nu fim nevoiți să suferim judecata, iadul și mânia.  Apoi ne va arăta toate ocaziile când am respins oferta Harului Său. Și atunci ne va spune “Plecați de la Mine!”, iar noi vom merge în iad și vom petrece o eternitate știind că L-am respins pe Isus ca răscumpărător al păcatului nostru.

Matei 13:49-50
49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului: îngerii vor ieşi, îi vor separa pe cei răi din mijlocul celor drepţi 50 şi-i vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor!

Poate că te gândești că nu este corect ca Dumnezeu să trimită oameni în Iad. Ei bine, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Noi înșine ne trimitem acolo prin faptul că noi L-am respins pe El, nu El pe noi.

2 Petru 3:9
9 Domnul nu este încet în a-Şi împlini promisiunea, aşa cum înţeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi şi nu doreşte să piară vreunul, ci toţi să ajungă la pocăinţă.

Poate tu te gândești că acest lucru nu e drept. Dar este mai mult decât drept! Dacă Dumnezeu ar fi fost “drept” cu tine, ar fi trebuit să te extermine și să te trimită direct în iad de prima dată când I-ai încălcat Legea. Nu cere vreodată ca Dumnezeu să fie “drept”,  cere milă şi har...

Poate că te gândești “Dar cum poate Dumnezeu să mă facă responsabil? Nici nu am știut că El există.” Asta nu e o scuză! Ar fi trebuit să știi fiindcă Dumnzeu a arătat-o în mod evident. Cum ar putea din nimic să se creeze ceva? Trebuia să știi că există un Creator, dar tu ai preferat luminii, întunericul. Tu ai vrut să-ți fii propriul dumnezeu, așa că ai înăbușit adevărul pe care Dumnezeu l-a sădit în tine.

Romani 1:18-20
18 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie şi împotriva oricărei nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate. 19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. 20 De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost percepute clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză...

Psalmul 10:4
În mândria şi în ura lui, cel rău nu-L caută pe Dumnezeu; „Nu există Dumnezeu!“ gândeşte el tot timpul.

În plus, în Eclesiastul 3:11 Biblia spune că Dumnezeu a așezat eternitatea în inimile noastre. A făcut-o pentru ca noi să-L căutăm. Tu nu ai nici o scuză și adevărul voii Sale va fi dezvăluit în ziua Judecății.

De ce nu poate Dumnezeu să ne ierte pur și simplu?

Pentru că natura Sa nu îi permite să ne ierte pur și simplu. El este sfânt în mod perfect și pur și simplu… Dumnezeu.  Ce-ar fi dacă un judecător ar permite cuiva care a violat și ucis un copil să plece liber… ar fi asta dreptate? Sigur că nu! Păcatul nostru împotriva lui Dumnezeu este infinit mai rău decât orice am putea noi să-i facem altui om, așa că nu se poate pune în discuție ca El să ne ierte și gata. Păcatul trebuie judecat. Natura lui Dumnezeu o impune.  Ai putea să arunci o bucată de hârtie în foc și să te aștepți să nu ardă? Nu! De ce? Pentru că este în natura focului să ardă hârtia!

Concluzie

Sunt doar două căi de a ajunge la Dumnezeu. Una este să fii perfect și să nu păcătuiești niciodată, iar cealaltă este prin Isus. De aceea avem nevoie de Isus şi de aceea nici o religie, nici un număr de fapte bune și nimic altceva nu ne poate pune viața în ordine cu Dumnezeu.

Ioan 14:6
Isus i-a răspuns, “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Trebuie să înțelegi că din moment ce nu există altă posibilitate ca Dumnezeu să ne ierte păcatele,  El ne-a oferit singura soluție: El Însuși! De ce a făcut-o? Pentru că El ne-a creat să fim parte din Familia Lui și să ne iubească veșnic.

Însă, trebuie să se întâmple după regulile Sale, iar nu ale noastre. El este Dumnezeu, nu noi!

1 Ioan 5:11-12
11 Şi mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

Cum a făcut Isus ca noi să fim salvați și cum putem noi primi această salvare? Citiți Ce a făcut Isus pentru noi? și Cum primim ce a făcut Isus pentru noi?.

 

Cuvinte cheie: Evanghelia, Isus, de ce,iad, pacat, Dumnezeu,

Nu sunt comentarii

Nu există comentarii încă.

Adaugă un comentariu

Comentarii

Tu trebuie sa fii logat pentru a comenta.

Other articles
Centralitatea Evangheliei
Evanghelia nu reprezintă doar minimul de cerințe doctrinare necesar pentru a intra în Împărăție, ci modalitatea prin care înregistrăm orice progres în Împărăție. Read more »
Data articolului: 6/28/2013 1:40:28 PM |
Pericolul încercării de a-I fi plăcut lui Dumnezeu
Sandra s-a luptat toată viaţa cu dorinţa de a-i mulţumi pe oameni. Ea spune că nu-şi aminteşte vreo vreme în care să nu să se fi întrebat ce cred ceilalţi despre ea. Read more »
Data articolului: 2/10/2012 12:41:47 PM |
Cel mai transformator cuvânt
Evanghelia pe care ţi-o predici va avea un efect enorm asupra a ceea ce îţi doreşti, a ceea ce gândeşti, spui şi faci... Read more »
Data articolului: 1/22/2012 11:44:32 PM |
Puterea transformatoare a Evangheliei
Pentru că Îl iubim pe Domnul, cu toţii vrem să devenim bărbaţi şi femei care Îi reflectă viaţa cu tot mai multă desăvârşire. Pentru noi, întrebarea nu este: „Ar trebui oare să căutăm să creştem în evlavie?” ci mai degrabă: „Cum creştem în evlavie?” Read more »
Data articolului: 1/13/2012 1:01:32 PM |
Cum să nu devii creştin
Ce înseamnă să fii creştin? Cum devii unul? Mă bucur că ai întrebat. Mai întâi, să analizăm trei moduri în care nu poţi deveni copil al lui Dumnezeu. Chiar aşa. Cum să nu devii creştin. Read more »
Data articolului: 8/1/2011 8:36:18 AM |
Copyright © William Anderson | All Rights Reserved